Available courses

«Информационные технологии: использование приложений на практике» (36 часов)

«Информационные технологии: использование приложений на практике» (36 часов)

Содержание и структура программы «Информационные технологии: использование приложений на практике» направлены на формирование устойчивых представлений о компьютерных инструментах и приложениях, компьютерных программах и их использование в работе.

Программа предназначена для широкого круга заинтересованных лиц данным направлением.

Всего: 36 часов.

«Татарча укытканда һәм тәрбияләгәндә интернет-технологияләр куллану буенча мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре педагоглары өчен курслар - «ТАТНЕТ.2+»

«Татарча укытканда һәм тәрбияләгәндә интернет-технологияләр куллану буенча мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре педагоглары өчен курслар - «ТАТНЕТ.2+»

Программаның максаты: татарча укытканда һәм тәрбияләгәндә тотрыклы интернет-технологияләр куллану күнекмәләрен формалаштыру.  

Программаның эчтәлеге һәм структурасы кызыксынган затлар, шул исәптән, глобаль мәгълүматлаштыру шартларында үсеп килүче буынны тәрбияләү һәм укыту өлкәсендә тулы көчкә эш алып бару өчен балалар бакчасында эшләүче педагогларны интернет-технологияләр кулланырга өйрәтүгә юнәлтелгән.

Барлыгы: 24 сәгать